Test Speed ADSLที่นี่ Click

วัดความเร็วอินเทอร์เน็ต
3BB Broadband Internet


33GX Internet Sim


Mojo 3G Internet


ตรวจสอบราคาค่าบริการไปรษณีย์


ตรวจสอบสถานะEMSและไปรษณีย์
ลงทะเบียนโปรแกรมสำหรับตั้งเวลาประกาศ "
หรือตั้งเป็นนาฬิกาปลุก,เตือนบอกเวลา
PlayTimeVol1.36" Play mp3


 
   

 
สารจากwebmaster
  
" เนื่องจากหมายเลข IP Address (ไอพีแอดเดรส)มีความสำคัญในการเชื่อมต่อระบบ Network หรือเครือข่าย Internet ที่เราใช้กันทุกวันนี้ เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบเช็คหมายเลข Check IP Address ของเครื่อง สำหรับผู้ดูแลระบบในแต่ละองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย (Computer Network) หรือผู้ที่มีความสนใจอยากจะทราบ IP เช็คเลขIP "Check IP Address"ตรวจสอบวัดความเร็วอินเตอร์เน็ต(Speed Test ADSL) เช็ค หมายเลข ไอพี "Public IP Address" ปัจจุบันที่กำลังใช้งานอยู่ว่าเป็นหมายเลข ไอพีแอดเดรส คือ เลข IP Address อะไร ได้สะดวก ก็สามารถตรวจสอบเช็คเลข ไอพี โดย ใช้บริการดีๆจากเราได้ ขอขอบคุณ"

1. ไอพีแอดเดรส(Public IP Address)


        หมายเลข IP Address"Public IP" ของแต่ละเครื่องบนเครือขายInternet จะไม่ซ้ำกันโดยในการเชื่อมต่อ Internet ไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะจ่ายหมายเลข IP Address(ไอพี แอดเดรส)มาใช้ชั่วคราว 1 IPซึ่งเป็น หมายเลขIP ที่ใช้้จริงบนอินเตอร์เน็ตโดยเรียก หมายเลข IP นี้ว่า "Public IP Address " หมายเลข IP นี้จะเปลี่ยนไปทุกครั้งทีมีการเชื่อมต่อใหม่ โดยหมายเลข IP Address นี้ เป็นหมายเลขที่จะบอกความเป็นตัวตนของเครื่องนั้นในการสื่อสารกันในระบบ Internetโดยหมายเลข
IP Address"Public IP" นี้เครื่อง Serverผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะเป็นผู้กำหนด จ่ายหมายเลข IP นี้มา

2. ไอพีแอดเดรส ภายใน(Private IP Address)

       หมายเลข IP Address"Private IP" คือหมายเลขไอพีเครื่อง แต่ละเครื่อง ในองค์กร หน่วยงาน โดยกำหนด ขึ้นมาเองเพื่อใช้ในองค์กรนั้นๆ เพื่อการสื่อสารภายใน ระบบเครือข่ายแลน หรือ อินทราเน็ต ภายในเท่านั้นโดยสามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ
       1. กำหนดแบบ Dynamic วิธีนี้คอมพิวเตอร์ หรือ DHCP Server จะทำหน้าทีกำหนดหมายเลข IP และจ่ายเลขIPให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในกรุ๊ปนั้น
หรือเรียกการจ่ายไอพีแบบนี้ว่า (Automatic Private IP Address)
       2. กำหนดแบบ Static เป็นวิธีการกำหนดไอพีแอดแดรสแบบคงที่ โดยผู้ติดตั้งระบบ ทำหน้าที่กำหนด หมายเลข IP Address ให้แต่ละเครื่อง โดยห้ามกำหนด IP ซ้ำกัน หรือนอกเหนือจาก Work Group
( แต่เมื่อมีการติดต่อในเครือข่าย Internet ก็จะได้รับหมายเลข ไอพี แอดเดรส "Public IP Address"จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะจ่ายหมายเลข IP Address(ไอพี แอดเดรส)มาใช้ชั่วคราว 1 IP หมายเลขที่ใช้ได้จริงบนอินเตอร์เน็ตซึ่งก็คือหมายเลขไอพีทีแสดงการ เช็คไอพี Check IP นั้นเอง )
      และเราสามารถเช็คไอพี (Check IP) แบบ "Private IP" บนเครื่อง ได้โดยเข้าสู่ Start >> RUN>>พิมพ์ cmd >>OK.>>เ้ข้าสู่ Dos Command แล้วพิมพ์ คำสั่ง ipconfig หรือ ipconfig/all ก็สามารถ check ip แบบ Private IP Address ได้แล้วครับ
    

3. ทดสอบวัดความเร็วอินเตอร์เน็ต(Check IP,Test Speed ADSL Internet)

       อีกหนึ่งบริการ ดีๆ Check IP จากเรา IP-TH.COM เพื่อการวัดตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตของท่าน check ip ,Test Speed Internet Check ADSL ทำให้ทราบ Bandwidth Speed ADSL internet ระบบของท่านโดยจะแสดงค่าการUpload Speed,Download Speed เมื่อทำการทดสอบความเร็ว Test Speed Internet ADSL เสร็จ  

4. เครื่องมือตรวจสอบแหล่งที่มาของไอพีที่ทราบ(Look Up Ip Address)

       ทางเวปขอเพิ่มเครื่องมือในการตรวจสอบแหล่งที่มาของไอพี เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของ IP ว่า IP นั้นมาจากที่ไดในโลก ประเทศ หรือจังหวัด อะไร โดยผู้ให้บริการรายได (ISP )เพื่อง่ายในการติดตาม ตรวจสอบแหล่งทีมา เช่นใน เวปบอร์ดต่างๆจะมีการโพสข้อความที่ไม่เหมาะสม และเมื่อเราทราบ IP
เราสามารถตรวจสอบขั้นต้นได้ โดยพิมพ์ หมายเลขไอพี (IP Address Number) XXX.XXX.XXX.XXX ในช่องด้านล่างนี้ แล้วคลิก SEARCH เพื่อตรวจสอบ

 


เครื่องมือตรวจสอบแหล่งที่มาของไอพีที่ทราบ(Look Up Ip Address)
 

      ซึ่งขอขอบคุณสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม , สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : CAT และ 3BB Broadband Internet (Triple T Internet)ที่ให้บริการระบบทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ด และข้อมูล THAILAND INTERNET MAP นี้ ทางเราขอเป็นตัวกลาง ช่องทางให้บริการทดสอบวัดความเร็วอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าว อีกทางหนึ่ง( หากมีข้อมูลส่วนใดที่ละเมิดสิทธิ์ หรือไม่ถูกต้อง กรุณา แจ้งทางเวปไซต์ เพื่อแก้ไข ทางเราจะทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด) ขอขอบคุณ

 
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวปไซต์ และคลิก ถูกใจ เป็นกำลังใจด้วยน๊ะ ค่ะ(ครับ)

 


TOT 3G Broadband Internet


i-kool 3G Internet sim


ไออีซี เทคโนโลยี 3G Internet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Copyright © 2011 IP-TH.COM
ติดต่อเรา : info@ip-th.com

 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ FlashSanook แฟลชเกมสนุกของคนออนไลน์